REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Consent for underage (premature) marriage

Qëllimi: The aim of this administrative procedure consists in establishing the conditions for underage marriage.

Përshkrimi: The applicant files the request at the Center for Social Welfare to acquire the consent for underage marriage. Once the application is reviewed the situation whether to give or not the consent for underage marriage is confirmed.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Other personal notes
  • Type of service
  • Home address

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Medical report (Original)
  • ID Cards of the minor's parents (Copy)
  • Birth Certificate of the minor (Copy)
  • ID Card of the minor (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion