REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Request for sheltering

Qëllimi: Solving the matter of shelter

Përshkrimi: The applicant applies at the Directorate of Health and Social Welfare, respectively Social Welfare Sector, for the category of families in need that have no shelter or social housing. The applicant shall wait 10 days after the application to receive the response whether the application is granted or not.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: This document is issued for this purpose alone

Informatat e kërkuara

  • Living address
  • Personal Number
  • E-mail address
  • Applicant's signature

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Confirmation of address (Copy)
  • ID Card (Copy)
  • Proof of no individual ownership of apartments or houses (Copy)
  • Certificate on economic status (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion