REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Picketing

Qëllimi: The purpose of this administrative procedure consists in marking the points of cadastral plots

Përshkrimi: The applicant applies for picketing at the Center for Services to Citizens. The request is then reviewed by the Directorate of Urbanism, Construction and Environment Protection, respectively the construction sector. If the application meets the specified conditions then the Directorate of Urbanism Construction and Environment Protection grants the picketing.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and surname of the applicant
  • Applicant's phone number and living address
  • Phone number and email address

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Copy of Plan (Verified copy)
  • Certificate of the cadastral unit (Original)
  • ID Card (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TaxA fee shall be paid by calculating the surface of the cadastral unit, for parcels with surface up to 0.50 ha - the fee is 80 EUR; for surface area 0,50 ha to 1.0 ha- the fee is 100 EUR; for every other hectare 60 EUR; for urban parcels in compliance with the urban plan after obtaining the urban approval- the fee is 120 EUR.

Formulari nuk është në dispozicion