REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Izvod iz maticne knjige rodenih

Qëllimi: Dobavljanje izvoda iz maticne knjige rodenih gradanima i regulisanje licnih dokumenata

Përshkrimi: Gradani ce se prijaviti u Direkciji za opštu upravu, odnosno u Kancelariji za civilni status za izvod iz maticne knjige rodenih. Izvod iz maticne knjige rodenih je zvanicni dokument koji služi da nedvosmisleno dokaže datum i mesto rodenja osobe, kao i majcinstvo i ocinstvo. Izvod iz maticne knjige rodenih može služiti kao polazna tacka pri prijavljivanju za druga odredena licna dokumenta poput pasoša, licne karte ili vozacke dozvole. Gradanin ce se obratiti službeniku i ukoliko je upisan/a u maticnoj knjizi rodenih, licu se izdaje izvod iz maticne knjige rodenih u roku od 10-15 minuta.

Baza ligjore

  • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Vlefshmëria e procedurës administrative: Važi neograniceno

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Datum registracije
  • Datum rodenja
  • Mesto rodenja
  • Podaci o roditeljima

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Stari izvod iz maticne knjige rodenih (za osobe rodene pre 1981. godine) (Overena kopija)
  • Uverenje iz maticne knjige rodenih o relevantnom vremenskom periodu (Za pogled)
  • Licna karta (kada gradanin nije upisan u sistem) (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Naknada1 EURPlata sa gotovinom

Formulari nuk është në dispozicion