REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Uverenje o državljanstvu

Qëllimi: Ovaj postupak omogucava gradanima Kosova da potvrde svoje državljanstvo van Kosova i ostvare prava i zahteve kao podnosioci prijave.

Përshkrimi: Gradani se prijavljuju u Direkciji za opštu upravu, odnosno u Kancelariji za civilni status za uverenje o državljanstvu. Uverenje se izdaje samo gradanima Republike Kosovo, osim u slucajevima gde osoba više nije gradanin Republike Kosovo. Gradaninu se izdaje uverenje o državljanstvu u roku od 10-15 minuta.

Baza ligjore

  • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

  • Ime
  • Prezime
  • Licni broj
  • Datum rodenja
  • Podaci o roditeljima
  • Pol

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
  • Važeca licna karta ili pasoš Kosova (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez2 EURPlata sa gotovinom

Formulari nuk është në dispozicion