REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Certifikata e Shtetësisë

Drejtoria e Administrates

Qëllimi: Me këtë procedurë u mundësohet qytetarëve të Kosovës të prezantojnë shtetësinë e tyre jashtë Kosovës, po ashtu, realizimi i të drejtave dhe kërkesave të palës.

Përshkrimi: Për marrjen e certifikatës së shtetësisë qytetari bën kërkesë në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht zyrën e Gjendjes Civile. Certifikata lëshohet vetëm për personat që janë shtetas të Republikës së Kosovës, përveç rasteve kur personi nuk është më shtetas i Republikës së Kosovës. Qytetari paiset me certifikatë të shtetësisë brenda një kohe prej 10 - 15 minutash.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

  • Emri
  • Mbiemri
  • Numri personal
  • Data e Lindjes
  • Të dhanat e prindërve
  • Gjinia

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e lindjes (Kopje)
  • Letërnjoftimi ose pasaporta valide e Kosovës (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa2 EuroPagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion