REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Marriage Certificate

Qëllimi: Equipment with personal documents and registration in the ledger of marriages.

Përshkrimi: The citizen applies at the Directorate of Administration, respectively the Civil Status Office to acquire a marriage certificate. This document is needed to acquire personal documents and to get registered at the ledger of marriages.

Baza ligjore

  • Regulation on Municipal Tariffs, Fees and Fines

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Personal Number
  • Date of Birth
  • Marital Status
  • Place of birth
  • Information on parents
  • Type of Request

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card (Copy)
  • Birth Certificate (Copy)
  • Certificate of marital status (if one of the spouses holds a foreign citizenship and lives abroad, the marital status of the country where he/she lives) (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Fee2 EURPayment in cash

Formulari nuk është në dispozicion