REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Uverenje o prebivalištu

Qëllimi: Izdavanje dokumenata gradanima koja dokazuju njihovo prebivalište.

Përshkrimi: Podnosilac prijave podnosi prijavu za dobijanje uverenja o prebivalištu pri Kancelariji za civilni status (Direkcija za opštu upravu). Ukoliko su sva neophodna dokumenta ispravna podnosiocu prijave se izdaje uverenje o uverenja o prebivalištu u roku od 10-15 minuta.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Datum i mesto rodenja
  • Pol
  • Licni broj
  • Državljanstvo
  • Bracno stanje

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
  • Potvrda o zakupu (ukoliko stranka nema nikakvu imovinu pod svojim imenom) (Overena kopija)
  • Menica poreza na imovinu (kako bi se dokazala tacna adresa stanovanja) (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez1 EURPlata sa gotovinom

Formulari nuk është në dispozicion