REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Certificate of residence

Qëllimi: Equipment of citizens with documents that prove his/her residence.

Përshkrimi: The applicant submits the application to acquire a certificate of residence at the Civil Status Office (Directorate of Administration). If all the required documents are in order the applicant is equipped with the certificate of residence within 10-15 minutes.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Date and place of birth
  • Gender
  • Personal Number
  • Citizenship
  • Marital status

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card (Copy)
  • Birth Extract (Copy)
  • Lease confirmation (if the applicant has no property in his/her name) (Copy)
  • Property Tax Bill (to prove the exact home address) (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax1 EURPayment in cash

Formulari nuk është në dispozicion