REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Upis nepokretne imovine u Registru nepokretnosti na osnovu vlasnickog lista: Sporazum o trajnom zadržavanju imovine

Qëllimi: Svrha ovog postupka je osiguravanje da su pravni uslovi za upis imovine ispunjeni u ime novog vlasnika u Registru za nepokretnosti

Përshkrimi: Podnosilac prijave dobija obrazac koji treba popuniti i poslati Servisnom centru za gradane. Popunjeni obrazac zajedno sa svom neophodnom dokumentacijom se moraju dostaviti Servisnom centru za gradane (SCG), a ovaj organ podnosiocu prijave izdaje dokaz (dokaz o primljenom zahtevu). Predmet se zatim podnosi Direkciji za katastar, koja ce u zakonskom roku, nakon utvrdivanja validnosti dokumenata, izdati odluku za upis imovine, i kasnije ce podnosioci prijava biti obavešteni o administrativnim aktima putem Servisnog centra za gradane.

Baza ligjore

 • Zakon br. 04/-009 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti
 • Zakon br. 2003/13 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti.
 • Administrativno uputstvo br. 08/2014 o naknadama za usluge registrovanja prava nepokretnosti pri Opštinskim službama za katastar

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licne karte lica na cije se ime imovina registruje (Overena kopija)
 • Sporazum o trajnom zadržavanju imovine (Originalna, Kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna, Kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna, Kopija)
 • Izvod iz maticne knjige umrlih izdržavanog lica - korisnika (vlasnika nepokretne imovine) (Originalna, Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez 50 EUR Bankarski transfer1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion