REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Death Certificate

Qëllimi: Equipping families with death certificates for the person already registered in the registry of dead persons.

Përshkrimi: The citizens shall apply at the Directorate of Administration, respectively the Civil Status Office for a death certificate. This certificate is issued for persons that are registered as dead. If all the required documents are in order the applicant is equipped with the death certificate within 10-15 minutes.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • Date of Birth
 • Place of birth
 • Personal Number
 • Home address
 • Date of Death
 • Registration of Death

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Information from the Register on registration of death of the relevant period (For review)
 • Birth Certificate (Copy)
 • Marriage Certificate, if the person was married (Copy)
 • Death certificate from public or private health institution (Copy)
 • The death certificate from the country where the death has occurred, if the death has occurred abroad (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax1 EURPayment in cash

Formulari nuk është në dispozicion