REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Upis nepokretne imovine na osnovu Sporazuma o vlasnickom pravu o razmeni nepokretne imovine

Qëllimi: Cilj ovog postupka je da se osigura ispunjenje pravnih uslova za upis razmenjene imovine pod imena novih vlasnika i obaveštavanje istih kada se podnese prijava za upis na osnovu Sporazuma o vlasnickom pravu o razmeni nepokretne imovine

Përshkrimi: Podnosilac prijave dobija obrazac koji treba popuniti i poslati Servisnom centru za gradane. Popunjeni obrazac se zajedno sa neophodnom dokumentacijom dostavlja Servisnom centru za gradane. Slucaj se šalje Direkciji za katastar koja u zakonskom roku, nakon utvrdivanja validnosti dokumenata donosi odluku o registrovanju imovine. Servisni centar za gradane obaveštava podnosioce prijave administrativnim aktom.

Baza ligjore

 • Zakon br. 04/-009 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licne karte (Overena kopija, Za pogled)
 • Ugovor o razmeni nepokretnosti (Originalna, Kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - razmenjene katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Kopija, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PorezBilo koje lice koje postaje vlasnik/posednik nakon razmene ce platiti taksu u iznosu od 30 EURBankarski transfer1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion