REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Odjava prava na korišcenje imovine iz Registra nepokretnosti (kada pravo na korišcenje imovine ima vremenski ogranicen rok)

Qëllimi: Svrha, odjava prava (konfiskovanje) na korišcenje imovine iz Registra nepokretnosti (RN) (u slucajevima gde korišcenje imovine ima vremenski ogranicen rok) je da se imovina ponovo ispiše iz hipotekarnog registra

Përshkrimi: Podnosilac prijave uzima obrazac koji popunjava i vraca Servisnom centru za gradane (SCG) uz svu neophodnu dokumentaciju, a ovaj organ podnosiocu prijave izdaje dokaz (dokaz o primljenom zahtevu). Predmet se zatim podnosi Direkciji za katastar, koja ce u zakonskom roku, nakon utvrdivanja validnosti dokumenata, izdati akt (odluku) o odjavi prava na korišcenje imovine. Servisni centar za gradane obaveštava podnosioce prijava o administrativnom aktu. Zatim se na isti nacin mogu prijaviti za uverenje o vlasništvu

Baza ligjore

 • Administrativno uputstvo br. 08/2014 o naknadama za usluge registrovanja prava nepokretnosti pri Opštinskim službama za katastar

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Kopija, Overena kopija)
 • Ovlašcenje u slucaju da podnosilac prijave/podnosioci prijava nije/nisu deo postupka (identifikovanje stranke) (Originalna, Kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Kopija plana (Overena kopija)
 • Sudska odluka ili bilo koji pravno priznati dokument u skladu sa zakonom (Originalna, Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez20 EURBankarski transfer1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion