REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Prijava za ispravljanje grešaka (tehnickih ili materijalnih)

Qëllimi: Cilj ovog postupka je davanje mogucnosti da se ispravi greška RN-a.

Përshkrimi: Podnosilac prijave uzima obrazac koji popunjava i vraca Servisnom centru za gradane (SCG) uz svu neophodnu dokumentaciju, a ovaj organ podnosiocu prijave izdaje dokaz (dokaz o primljenom zahtevu). Predmet se zatim podnosi Direkciji za katastar, koja ce u zakonskom roku, nakon utvrdivanja validnosti dokumenata, izdati akt (odluku) o ispravljanju grešaka. Servisni centar za gradane obaveštava podnosioce prijava o administrativnom aktu

Baza ligjore

 • Administrativno uputstvo br. 08/2014 o naknadama za usluge registrovanja prava nepokretnosti pri Opštinskim službama za katastar

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Adresa elektronske pošte
 • Br. protokola
 • Br. telefona
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licne karte lica koja su deo hipotekarnog sporazuma (ako je vlasnik - založilac pravno lice, neophodno je uverenje o poslovanju). (Overena kopija)
 • Uverenje o nepokretnosti (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Kopija)
 • Osnovni dokument kojim se potvrduje tehnicka ili materijalna greška (Kopija)
 • Potvrda od Mesne zajednice (Originalna)
 • Izjava pod zakletvom kod notara (Originalna, Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez20 EURBankarski transfer1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion