REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Razna uverenja

Qëllimi: Cilj ovog postupka je da se obezbedi ispunjavanje potreba gradana.

Përshkrimi: Podnosioci prijava se mogu prijaviti u Servisnom centru za gradane (SCG) za razna uverenja koja se ticu katastarskih pitanja. Prijave pregleda Direkcija za katastar i postupak se zakljucuje tokom dana.

Baza ligjore

  • Administrativno uputstvo br. 25/2012 o taksama za katastarske usluge i proizvode koje nude katastarske službe Kosova i ovlašcene geodetske firme

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 meseci

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna, Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez3 EUR

Formulari nuk është në dispozicion