REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Upisivanje hipoteke u Registar nepokretnosti

Qëllimi: Upis hipoteke u Registru nepokretnosti (RN) kako bi se obavestile i zaštitile trece strane

Përshkrimi: Podnosilac prijave uzima obrazac koji popunjava i vraca Servisnom centru za gradane (SCG) uz svu neophodnu dokumentaciju, a ovaj organ podnosiocu prijave izdaje dokaz (dokaz o primljenom zahtevu). Predmet se zatim podnosi Direkciji za katastar, koja ce u zakonskom roku, nakon utvrdivanja validnosti dokumenata, izdati akt (odluku) o registrovanju hipoteke. Servisni centar za gradane obaveštava podnosioce prijava o administrativnom aktu. Zatim se na isti nacin mogu prijaviti za uverenje o vlasništvu

Baza ligjore

 • Zakon br. 2003/13 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti.
 • Zakon br. 04/-009 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti
 • Zakon br. 2002/4 o hipotekama
 • Administrativno uputstvo MZSPP br. 08/2014 o naknadama za usluge registrovanja prava nepokretnosti pri Opštinskim službama za katastar

Vlefshmëria e procedurës administrative: Do isplate duga i prijave ukidanja registracije

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licne karte lica koja su deo hipotekarnog sporazuma (ako je vlasnik - založilac pravno lice, neophodno je uverenje o poslovanju). (Overena kopija)
 • Zahtev za uspostavljanje hipoteke (Overena kopija)
 • Prijavni obrazac (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Kopija)
 • Kopija plana (Kopija)
 • Izveštaj o proceni imovine (Originalna)
 • Zahtev zajmodavca - dužnika (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez80 EUR (za iznose preko 10 0000 EUR postoji naknada od 30 EUR za svakih 10 000;. Naknada ne sme iznositi više od 400 EUR.Bankarski transfer1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion