REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Upis naknada - privremenih bezbednosnih mera Registra nepokretnosti

Qëllimi: Za upis naknada - privremenih bezbednosnih mera Registra nepokretnosti (RN) i obaveštavanje trecih strana.

Përshkrimi: Podnosioci prijava podnose zahtev za upis naknada - privremenih bezbednosnih mera Registra nepokretnosti (RN) popunjavanjem standardnog obrasca koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG). SCG izdaje dokaz o prijemu zahteva strankama - isti se, zajedno sa kompletnim predmetom, prosleduje Direkciji za katastar koji u zakonskom roku donosi (nakon provere dostavljene dokumentacije) akt - odluku o registraciji naknade - Privremene bezbednosne mere Registra nepokretnosti. Administrativni akt i ostala prateca dokumentacija se dostavljaju podnosiocu prijave preko Servisnog centra za gradane.

Baza ligjore

 • Zakon br. 04/-009 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licne karte lica koja su deo hipotekarnog sporazuma (ako je vlasnik - založilac pravno lice, neophodno je uverenje o poslovanju). (Overena kopija)
 • Odluka nadležnog organa koji je odredio privremene mere bezbednosti (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna)
 • Prijavni obrazac (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PorezZa registraciju poreza na imovinu mora biti uplacena naknada u iznosu od 20 EUR . Naknada u iznosu od 30 EUR mora biti uplacena za registrovanje poreskog duga; medutim, registracija suda ili bezbednosne mere tužioca se ne naplacujuBankarski transfer1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion