REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Uverenje o privremenoj licnoj karti za strane gradane

Qëllimi: Ovaj dokument služi za pripremanje licnih dokumenata u slucaju putovanja van zemlje i ovo uverenje dokazuje mesto prebivališta podnosioca prijave.

Përshkrimi: Gradanin se prijavljuje u Sektoru za lokalnu zajednicu kako bi izvadio uverenje za licnu kartu koja je podnosiocu prijave potrebna da reguliše licna dokumenta. Prijava se podnosi licno. Gradanin obaveštava opštinskog službenika koja vrsta uverenja mu/joj je neophodna i zatim on/ona popunjava obrazac za izdavanje uverenja i u roku od par minuta podnosilac prijave dobija uverenje za licnu kartu. Za ovaj dokument nije potrebno uplatiti naknadu.

Baza ligjore

  • Uredba o organizovanju i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim oblastima u opštini Priština

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Ne postoji formular

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Za pogled)
  • Racun za struju (Za pogled)
  • Racun za vodu (Za pogled)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion