REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vërtetim për letërnjoftim të përkohshëm për shtetas të huaj

Drejtoria e Administrates

Qëllimi: Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale në rast të udhëtimit në shtete të tjera, ku me këtë vërtetim dëshmohet vendbanimi i palës.

Përshkrimi: Qytetari bën kërkesë në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e një vërtetimi për letërnjoftim i cili i nevoitet palës për rregullimin e dokumenteve personale. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vertetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën për përkatëse dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin për leternjoftim. Për marrjen e vërtetimit nuk aplikohet asnjë lloj pagese.

Baza ligjore

  • Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së prishtinës 2010

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Nuk ka formulare

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
  • Fatura e rrymës (Per shikim)
  • Fatura e ujit (Per shikim)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion