REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vërtetim për ndërrim të vendëbanimit

Drejtoria e Administrates

Qëllimi: Evidentimin e popullatës dhe vendbanimit të rregullt. Kjo bëhet për efekt të rregjistrimit të saktë të banorëve dhe për arsye statistikash

Përshkrimi: Qytetari bën kërkesë në Drejtorinë e Administrtatës, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e një vërtetimi për ndërrim të vendëbanimit. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, pastaj zyrtari komunal e plotëson formën përkatës dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin. Vërtetimi merret pa pagesë.

Baza ligjore

  • "Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së prishtinës 2010"

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
  • Fatura e rrymës (Per shikim)
  • Fatura e ujit (Per shikim)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion