REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Uverenje za izdavanje pasoša

Qëllimi: Služi za pripremu licnih dokumenata i ovo uverenje dokazuje mesto prebivališta podnosioca prijave i isto tako naznacava da je uverenje izdato da bi se dokazalo prebivalište.

Përshkrimi: Gradanin se prijavljuje u Direkciji za javnu upravu, odnosno Sektoru za lokalnu zajednicu za dobijanje uverenja za izdavanje pasoša da reguliše licna dokumenta. Prijava se podnosi licno. Gradanin obaveštava opštinskog službenika koja vrsta uverenja mu/joj je neophodna i zatim on/ona popunjava obrazac za izdavanje uverenja i u roku od par minuta podnosilac prijave dobija uverenje za izdavanje pasoša. Za ovaj dokument nije potrebno uplatiti naknadu.

Baza ligjore

  • Uredba o organizovanju i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim oblastima u opštini Priština

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Ne postoji formular

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Za pogled)
  • Racun za struju (Za pogled)
  • Racun za vodu (Za pogled)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion