REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Uverenje o državljanstvu

Qëllimi: Uverenje služi za regulisanje dokumenata u drugim zemljama gde je potrebno državljanstvo i dokazano je mesto prebivalište podnosioca prijave.

Përshkrimi: Gradanin podnosi prijavu Direkciji za javnu upravu, odnosno Sektoru za lokalnu zajednicu za izdavanje uverenja o državljanstvu. Prijava se podnosi licno. Gradanin obaveštava opštinskog službenika koja vrsta uverenja mu/joj je neophodna i zatim on/ona popunjava obrazac za izdavanje uverenja i u roku od par minuta podnosilac prijave dobija uverenje. Uverenje se izdaje bez novcane naknade.

Baza ligjore

  • Uredba o organizovanju i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim oblastima u opštini Priština 2010

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Za pogled)
  • Racun za struju (Za pogled)
  • Racun za vodu (Za pogled)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion