REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vërtetim për ndihmë sociale

Drejtoria e Administrates

Qëllimi: Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në këtë rast me këtë vërtetim dëshmohet vendëbanimi i palës për nxjerrjen e një vërtetimi për ndihmë sociale.

Përshkrimi: Qytetari bën kërkesë në Sektorin e Bashkësisë Lokale (Drejtoria e Administrtës) për marrjen e një vërtetimi për ndihmë sociale i cili i nevoitet qytetarit për nxjerrjen e dokumenteve personale, me këtë rast vërtetim për ndihmë sociale. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vërtetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën përkatëse dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin. Për marrjen e vërtetimit nuk aplikohet pagesë

Baza ligjore

  • Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së prishtinës 2010

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
  • Fatura e rrymës (Per shikim)
  • Fatura e ujit (Per shikim)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion