REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Request for entering into marriage (marriage ceremony)

Qëllimi: Registration in the Ledger of Marriages and official acknowledgment of the marriage.

Përshkrimi: The citizen applies at the Civil Status Office to enter into marriage (marriage ceremony). After the application, the officer in agreement with the applicant sets a date for the marriage ceremony. The fee for the marriage ceremony is paid at the Municipality.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Unlimited term of validity

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • Date of Birth
 • Personal Number
 • Place of birth
 • Marital status

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID Card (Copy)
 • ID Cards of two witnesses (Copy)
 • Marital Status Certificate (Copy)
 • If the parties have been divorced: the Judgment on dissolution of marriage or the decision on accepting/recognizing the judgment (Original)
 • If the spouse of any of the parties is deceased, then a death certificate of the late spouse (Original)
 • If one of the parties is not an adult: Court final ruling on allowing marriage (Original)
 • Certificate of residency of the party (in case of a marriage with a foreign national) (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Fee15 EUR if within the Civil Status Office - 100 EUR if outside of Civil Status OfficePayment in cash

Formulari nuk është në dispozicion