REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Uverenje za izdavanje vize

Qëllimi: Ovaj dokument se koristi da bi se pripremila licna dokumenta, u ovom slucaju dokumenta za prijavljivanje za vizu, i takode dokazuje prebivalište podnosioca prijave.

Përshkrimi: Gradanin podnosi prijavu Direkciji za javnu upravu, odnosno Sektoru za lokalnu zajednicu za dobijanje uverenja za izdavanje vize, koje dokazuje prebivalište podnosioca prijave. Prijava se podnosi licno. Gradanin obaveštava opštinskog službenika koja vrsta uverenja mu/joj je neophodna i zatim on/ona popunjava obrazac za izdavanje uverenja i u roku od par minuta podnosilac prijave dobija uverenje. Za ovaj dokument nije potrebno uplatiti naknadu.

Baza ligjore

  • Uredba o organizovanju i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim oblastima u opštini Priština

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Ne postoji formular

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Za pogled)
  • Racun za struju (Za pogled)
  • Racun za vodu (Za pogled)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion