REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Decision on correcting the personal name

Qëllimi: Citizens are allowed to amend/correct their personal names on personal documents.

Përshkrimi: An adult citizen of the Republic of Kosovo may change his personal name pursuant to his request if he meets the conditions. The citizen applies at the Civil Status Office to acquire a decision to change the personal name. The citizen receives the decision to change the personal name on the same day and the payment is performed at the municipality.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Unlimited term of validity

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Place and date of birth
  • Personal Number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card (Copy)
  • Proof from Kosovo Police showing that the person is not under investigation (Original)
  • Proof from Court showing that the person is not under accusation (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Fee10 EUR Changes Payment in cash

Formulari nuk është në dispozicion