REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kyçja në sistem

Shkruani informatat per tu kyçur në sistem