REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Numri i procedurave administrative sipas aktivitetit

Numri i procedurave administrative sipas departamentit