REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Odlukom Predsednika, Opština Priština je osnovala Registar za Administrativne Postupke gde se objavljuju sve informacije o postupcima koje gradani primaju od opštine. Za svaki postupak, detaljno je prikazana pravna osnova, informacije i potrebna dokumentacija za prijavljivanje, tarife i naplate za prijavljivanje, kao i odredeno vreme za vracanje odgovora.

Objavljivanjem ovog registra, Opština Priština pruža lakši, kvalitetniji i efikasniji pristup opštinskim uslugama i povecava transparentnost nad gradanima i biznisima.


Naj gledane katedre