REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Dozvola za postavljanje bilborda i oglasnih tabli

Svrha ove administrativne procedure je da se izvrši kontrola bilborda i kontrolnih tabli i zaštiti javni prostor

Dozvola za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata tokom letnje i zimske sezone

Svrha ove administrativne procedure je da se izvrši kontrola postavljanja stolova ispred ugostiteljskih objekata i zaštiti javni prostor.

Dozvola za pokretne štandove za prodaju knjiga, razglednice, umetnickih slika, bižuterije i cveca

Ova dozvola omogucava pravnim licima da postave pokretne stolove-štandove

Dozvola za prodavanje sladoleda, kokica, kestenja i slicnog

Ova dozvola omogucuje pravnim licima da postave aparaturu za sladoled

Dozvola za vozila za prodavanje brze hrane

Ova dozvola omogucava pravnim licima da postave vozila za prodavanje brze hrane

Dozvola za korišcenje javnog prostora za postavljanje pokretnog mobilijara (suncobrana) sa ugradivim mehanizmom i elementima od pleksiglasa

Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje pokretnog i fiksnog mobilijara na javnom prostoru

Dozvola za sezonske igre u parkovima

Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje pokretnog i fiksnog mobilijara na javnom prostoru

Dozvola za privremene ograde visine do 60 cm

Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje privremenih ograda na javnom prostoru

Dozvola za sajmove i promocije u trajanju do tri (3) dana

Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje sajma i štandova za promociju na javnom prostoru

Dozvola za postavljanje stepeništa ispred postojeceg objekta

Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje stepeništa na javnom prostoru

Dozvola za postavljanje agregata

Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje agregata na javnom prostoru

Dozvola za postavljanje klima uredaja i dimnjaka u poslovnim prostorima

Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje klima uredaja i dimnjaka u poslovnim prostorima, na javnom prostoru

Dozvola za postavljanje telefonske i IT infrastrukture

Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje telefonske i IT infrastrukture na javnom prostoru

Dozvola za iskopavanje i postavljanje kablovske mreže i upotrebu podzemnih cevi za uvodenje kablovske mreže (elektricna mreža, internet i telefonska infrastruktura)

Ova dozvola za cilj ima dopuštanje iskopavanja i postavljanja kablovske mreže i upotrebu podzemnih cevi u svrhu postavljanja kablovskih mreža (elektricne mreže, interneta i telefonske infrastrukture) ...

Dozvola za korišcenje javnih površina za parking

Ova dozvola ima za cilj da omoguci parkiranje vozila na javnim površinama

Dozvola za redovan i vanredan prevoz putnika

Ova dozvola ima za cilj da odobri i kontroliše redovan i vanredan prevoz

Vracanje vozila koja su oduzeta po nalogu policije i inspektorata

Ova dozvola za cilj ima da vozila koja su oduzela policija ili inspektorat vrati vlasnicima

Saglasnost o postupcima i planovima za zaštitu od požara

Ova saglasnost za cilj ima zaštitu objekata od požara.

Dozvola za postavljanje oglasnih tabli u hotelima

Ova dozvola ima za cilj da dopusti postavljanje oglasnih tabli na javnim površinama