REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Socijalna pomoc uverenje

Potvrduje se da podnosilac prijave nije korisnik socijalne pomoci

Uverenje o državljanstvu

Ovaj postupak omogucava gradanima Kosova da potvrde svoje državljanstvo van Kosova i ostvare prava i zahteve kao podnosioci prijave.

Zahtev za dobijanje državljanstva kroz naturalizaciju supružnika

Dobijanje kosovskog državljanstva za strane gradane

Zahtev za ispis iz državljanstva otpustom

Gradani Kosova mogu dobiti otpust iz kosovskog državljanstva i dobiti državljanstvo druge države.