REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Uverenje o placenoj opštinskoj taksi za privredne delatnosti

Dobijanje uverenja o placenoj opštinskoj taksi za tendere.

Prijava za uverenje da porodica ne poseduje preduzece

Uverenje se izdaje kao dokaz za slucajeve socijalne pomoci, studentske stipendije itd.