REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Zahtev za napuštanje uzurpirane opštinske imovine

Napuštanje uzurpirane opštinske imovine