REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Kupovina stanova pod vlasnickim pravom

Svrha ovog postupka je omogucavanje gradanima da kupe stanove koji su u vlasništvu opštine.