REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Zahtev za overenu kopiju dokumentacije o eksproprijaciji i ukidanju eksproprijacije

Izdavanje neophodne dokumentacije gradanima u slucaju eksproprijacije i ukidanja eksproprijacije

Pristup dokumentaciji

Izdavanje gradanima i institucijama materijalnih dokaza u svrhu sprovodenja raznih administrativnih i sudskih procedura.