REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Leje për shfrytëzimin e hapësirës publike për parkim

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lejimin e parkimit të automjetit në hapsira publike

Leje për transportit të rregullt për udhëtar dhe transport të veçant

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qëllim lejimin dhe kontrollin e transportit te rregullt dhe te veçanet

Lirimi i automjeteve të konfiskuara me urdhër të policisë dhe inspektoratit

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lirimin e automjeteve të konfiskuara nga policia dhe inspektorati