REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Odluka o promeni licnog imena

Gradanima je dozvoljeno da izmene/preprave svoja licna imena na licnim dokumentima.

Odluka o promeni licnih imena

Gradanima je dozvoljeno da izmene/preprave svoja licna imena na licnim dokumentima