REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Leje për transportit të rregullt për udhëtar dhe transport të veçant

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qëllim lejimin dhe kontrollin e transportit te rregullt dhe te veçanet

Leje për taxi

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është mënyra e kryerjes dhe e organizimit të transportit të udhëtarëve me taksi në territorin e komunës së Prishtinës, kushtet themelore dhe plotësuese që duhet plotësuar drejtue...

Leje për transportë të veçantë

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është transporti i nxënësve dhe studentëve, nga vendbanimi deri tek institucioni shkollor dhe anasjelltas dhe punëtorëve, nga vendbanimi deri në punë dhe anasjelltas.

Leje për transport publik urban - autobusa

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është transporti i sigurtë për qytetarët me autobus.