REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Ukidanje registracije prebivališta

Cilj: Gradanin može dokazati ukidanje i prijavu boravka o novom prebivalištu.

Opis: Gradanin se prijavljuje u Kancelariji za civilni status kako bi poništio prebivalište u slucajevima gde je on/ona promenio/la mesto prebivališta i želi da svoja dokumenta prenese tamo gde boravi.

Pranvi osnov

 • Administrativno uputstvo br. 19/2000 - MUP o procedurama za objavu nove ili promenjene adrese ili mesta prebivališta
 • Uredba o opštinskim taksama i naknadama

Punovaznost Administrativne procedure Važi neograniceno

Potrebne informacije

 • Ime podnosioca prijave
 • Prezime podnosioca prijave
 • Devojacko prezime
 • Datum rodenja
 • Mesto rodenja
 • Bracno stanje
 • Državljanstvo

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Kupoprodajni ugovor stana, kuce (Overena kopija)
 • Administrativni poreski listici (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Naknada3 EURPlata sa gotovinom

Forma nije pronadjena