REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Prijavljivanje za registrovanje sportskih klubova

Cilj: Ovaj postupak omogucava klubovima da sprovode sportska takmicenja.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za registrovanje sportskog kluba pri Direkciji za kulturu, sport, omladinu i sport. Prijava se zatim pregleda i ukoliko ista ispunjava neophodne uslove, Direkcija za kulturu, omladinu i sport zatim odlucuje o registrovanju sportskog kluba.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Datum prijave (registracija)
 • Naziv kluba i njegov skraceni naziv

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Statut kluba (Overena kopija)
 • Poslovnik odbora (Originalna)
 • Poslovnik Nadzornog odbora (Overena kopija)
 • Potpisi tri osnivaca kluba i brojevi njihovih kartica (Originalna)
 • Zapisnici sa osnivacke skupštine (Overena kopija)
 • Odluke o imenovanju clanova odbora, predsednika i nadzornog organa (Overena kopija)
 • Lista ucesnika clanova i potpisi (Overena kopija)
 • Licne karte osnivaca kluba (Overena kopija)
 • Kartice racuna na ime kluba (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena