REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Dozvola za pokretne štandove za prodaju knjiga, razglednice, umetnickih slika, bižuterije i cveca

Cilj: Ova dozvola omogucava pravnim licima da postave pokretne stolove-štandove

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje za dozvolu za pokretne štandove za prodaju knjiga, razglednica, umetnickih slika, bižuterije i cveca u Direkciji za javne usluge, zaštitu i spašavanje. Prijavu pregleda Sektor za javne usluge unutar Direkcije za javne usluge, zaštitu i spašavanje. Ukoliko prijava ispuni navedene uslove, Direkcija za javne usluge, zaštitu i spašavanje ce doneti odluku da odobri dozvolu za prodaju knjiga, razglednica, umetnickih slika, bižuterije i cveca.

Pranvi osnov

 • Pravila za postavljanje, izgradnju i uklanjanje privremenih objekata na javnom zemljištu 01. Br. 110-157481 na dan 01.07.2014.
 • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Broj licne karte
 • Datum rodenja
 • Adresa podnosioca prijave
 • Broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte
 • Potpis

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Nacrt mesta rada (Originalna)
 • Projekat i dimenzije gradilišta (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
NaknadaZona I 30 EUR, Zona II 25 EUR, Zona III 20 EUR, Zona IV 10 EUR mesecnoBankarski transfer1000650230000060

Forma nije pronadjena