REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Dozvola za sezonske igre u parkovima

Cilj: Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje pokretnog i fiksnog mobilijara na javnom prostoru

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje za dozvolu za sezonske igre u Servisnom centru za gradane. Zahtev, zajedno sa svom neophodnom dokumentacijom, obraduje i pregleda Direkcija za javne usluge, zaštitu i spašavanje. Ukoliko prijava ispunjava neophodne uslove, odobrava se izdavanje dozvole i Direkcija za javne usluge, zaštitu i spašavanje donosi odluku da odobri izdavanje pomenute dozvole.

Pranvi osnov

 • Pravila za postavljanje, izgradnju i uklanjanje privremenih objekata na javnom zemljištu 01. Br. 110-157481 na dan 01.07.2014.
 • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Broj licne karte
 • Datum rodenja
 • Adresa podnosioca prijave
 • Broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte
 • Potpis podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Izvod iz privrednog registra (Overena kopija)
 • Nacrt mesta rada (Originalna)
 • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Naknada3 EUR godišnje naknade po kvadratnom metruBankarski transfer1000650230000060

Forma nije pronadjena