REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Dozvola za sajmove i promocije u trajanju do tri (3) dana

Cilj: Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje sajma i štandova za promociju na javnom prostoru

Opis: Podnosioci prijava se prijavljuju za dozvolu za sajmove i promocije u trajanju do tri (3) dana u Servisnom centru za gradane. Prijava se zatim pregleda u Direkciji za javne usluge, zaštitu i spašavanje ukljucujuci inspekcijski pregled mesta od strane službenika ove direkcije Ukoliko zahtev ispunjava neophodne uslove, Direkcija za javne usluge, zaštitu i spašavanje ce odobriti dozvolu.

Pranvi osnov

 • Pravila za postavljanje, izgradnju i uklanjanje privremenih objekata na javnom zemljištu 01. Br. 110-157481 na dan 01.07.2014.
 • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Punovaznost Administrativne procedure 3 dana

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Broj licne karte
 • Datum rodenja
 • Adresa podnosioca prijave
 • Broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte
 • Potpis podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Izvod iz privrednog registra (Overena kopija)
 • Nacrt mesta rada (Originalna)
 • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
NaknadaZona I 20 EUR/m2; Zona II 15 EUR/m2; Zona III 10 EUR/m2; Zona IV 5 EUR/m2 mesecno Bankarski transfer1000650230000060

Forma nije pronadjena