REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vracanje vozila koja su oduzeta po nalogu policije i inspektorata

Cilj: Ova dozvola za cilj ima da vozila koja su oduzela policija ili inspektorat vrati vlasnicima

Opis: Kada vozilo oduzme policija-inspektorat, fizicko ili pravno lice ce prvo platiti kaznu koju propisuju policija-inspektorat, a zatim ce od policije zatražiti zapisnik u kome stoji da je osoba ispunila svoje obaveze. Nakon toga ce fizicko ili pravno lice podneti zapisnik Direkciji za javne usluge, i u ovoj direkciji ce fizicko ili pravno lice dobiti uplatnicu. Tek kada se uplate troškovi šlep službe (šleper), vozilo se vraca vlasniku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ne postoji poseban formular

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Placanje kazne (Originalna)
  • Placanje usluga šlep službe (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
NaknadaAutomobili 30, Kamioni 100 prvog dana (5 EUR za svaki dodatni dan) 1000650230000060

Forma nije pronadjena