REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Dozvola za secu šuma u šumama koje su privatno vlasništvo

Cilj: Cilj ove dozvole je zaštita i profesionalan odnos prema šumama i šumskim površinama kroz trajni nadzor obeležavanja drveca, propratne aktivnosti i izveštavanje o stanju šuma nakon zakljucaka sa rada na terenu.

Opis: Kako bi se izvršila seca u šumama koje su privatno vlasništvo, podnosilac prijave ce podneti svoju prijavu i dokumenta u prijemnici. Direkcija za ekonomiju i lokalni razvoj ce podneti popunjenu prijavu Agenciji za šumarstvo i kasnije ce još jednom potvrditi validnost dokumenata. Nakon pregleda prijave ce odluciti o obeleživanju drveca za secu u skladu sa prijavom. Nakon obeležavanja drveca za secu, isti dokument se vraca Službi za šumarstvo u Direkciji za ekonomiju i lokalni razvoj zajedno sa obaveštenjem koje sadrži kvantitativne podatke drveca koje je dozvoljeno vlasniku za secu (podnosiocu prijave). Na osnovu ovog obaveštenja, podnosilac prijave, u skladu sa zakonom, placa uslugu u iznosu od 2 evra po m/3 i nakon dostavljanja uplatnice, prijava je upotpunjena. Tada Direkcija za ekonomiju i lokalni razvoj odobrava izdavanje dozvole za secu šume.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Podnosilac prijave
  • Datum i mesto
  • Broj telefona i adresa elektronske pošte

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Posedovni list (Overena kopija)
  • Plan parcele (Overena kopija)
  • Koordinate parcele (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez2 EUR po m3 drva za ogrev 3 EUR po m3 za industrijsko drvo Produženje dozvole 0,30 EUR po m3 Bankarski transfer1000650230000060

Forma nije pronadjena