REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Dozvola za vanredan prevoz putnika

Cilj: Cilj ove dozvole je prevoz ucenika i studenata iz njihovog mesta prebivališta do škole i nazad, kao i prevoz radnika na posao i nazad.

Opis: Stranka prvo podnosi zahtev zajedno sa pratecom dokumentacijom u prijavnici, a predmet se zatim dostavlja Direkciji za finansije i lokalni razvoj. Direkcija za ekonomiju i lokalni razvoj pregleda prijavu u vremenskom roku od 15 dana i zatim odlucuje da li ce odobriti dozvolu za vanredni prevoz.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Licni podaci podnosioca prijave
  • Podaci o privrednom subjektu
  • Svrha prijave
  • Spisak priložene dokumentacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeca (Overena kopija)
  • Vlasništvo nad vozilom (Overena kopija)
  • Vozacka dozvola (Overena kopija)
  • Ugovor za obavljanje takvog vida prevoza (Overena kopija)
  • Dokaz da je lice stanovnik Prištine (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena