REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Porez za obavljanje privredne delatnosti

Cilj: Cilj ove dozvole je bavljenje raznim privrednim aktivnostima, npr. maloprodajom i veleprodajom, zanatskim delatnostima, hotelijerstvom, bankarskim aktivnostima, osiguranjem, raznim poslovima u lokalima, poštanskim i bankarskim uslugama, igrama na srecu itd.

Opis: Stranka prvo podnosi zahtev zajedno sa pratecom dokumentacijom u prijavnici, a predmet se zatim dostavlja Direkciji za finansije i lokalni razvoj. Direkcija za ekonomiju i lokalni razvoj pregleda prijavu u vremenskom roku od 15 dana i zatim odlucuje da li ce odobriti dozvolu za obavljanje privredne delatnosti.

Pranvi osnov

  • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Licni podaci podnosioca prijave
  • Podaci o privrednom subjektu
  • Svrha prijave
  • Priložena dokumentacija

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeca (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez 1. Distribucija elektricne energije 1,000 EUR; 2. Prikupljanje vode, precišcavanje i distribucija 1,000 EUR; 3. Trgovina novim motornim vozilima 700 EUR; 4. Trgovina polovnim motornim vozilima 300 EUR; 5. Maloprodajni naftni derivati i maziva (urbane zone) 1,000 EUR; 6. Maloprodajni naftni derivati i maziva (ruralne zone) 500 EUR; 7. Veleprodaja ortopedskih i stomatološke opreme 500 EUR; 8. Veleprodaja farmaceutskih proizvoda 250 EUR; 9. Kompanije za ketering (hoteli) 1000 EUR 10. Moteli 300 EUR 11. Poštansko-telefonske komunikacione aktivnosti 1,000 EUR; 12. Poštansko-telefonske usluge 200 EUR; 13. Banke 1,000 EUR; 14. Mikrofinansijske institucije 500 EUR; 15. Kompanije iz oblasti automobilske industrije, osiguravajuca društva za imovinu i licno osiguranje 1.000 EUR 16. Fizicko obezbedenje objekata i lica 300 EUR; 17. Kockarnice i igre na srecu 2,000 EUR; 18. Kladionice 500 EUR; 19. Slot aparati (igre na srecu) 300 EUR; 20. Jedinica poslovne organizacije ce platiti 30% osnovne naknade;Bankarski transfer1000650230000060

Forma nije pronadjena