REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Socijalna pomoc uverenje

Cilj: Potvrduje se da podnosilac prijave nije korisnik socijalne pomoci

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje u Centru za socijalni rad za izdavanje uverenja da lice nije korisnik socijalne pomoci u svrhu sticanja državljanstva Nakon što se prijava pregleda i utvrdi se da podnosilac prijave ne prima nikakvu vrstu socijalne pomoci, donosi se odluka o izdavanju uverenja.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Adresa stanovanja u mesnoj zajednici
  • Licne beleške/napomene
  • Tip usluge

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o prebivalištu (Overena kopija)
  • Ugovor o radu (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
  • Licna karta (Kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena