REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Uverenje o izvršenim finansijskim obavezama koje su neophodne za proceduru u slucaju gubljenja državljanstva

Cilj: Upotpunjivanje dokumentacije za gubljenje državljanstva

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje u Centru za socijalni rad. Kada se prijava pregleda i situacija utvrdi, izdaje se uverenje da osoba nije ili jeste ispunila finansijske obaveze.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Adresa stanovanja u mesnoj zajednici
  • Licne beleške/napomene
  • Tip usluge

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o prebivalištu (Overena kopija)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena