REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Izjava o zajednickom domacinstvu

Cilj: Izdavanje gradaninu izjave o zajednickom domacinstvu koje dokazuje broj clanova porodice.

Opis: Gradanin se prijavljuje u Direkciji za opštu upravu, odnosno u Kancelariji za civilni status za dobijanje izjave o zajednickom domacinstvu. Gradaninu se izdaje izjava o zajednickom domacinstvu u roku od 10-15 minuta.

Pranvi osnov

 • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Datum rodenja
 • Bracno stanje
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Vrsta dokumenta za koji se lice prijavljuje

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
 • Licne karte svakog od clanova porodice (Overena kopija)
 • Izvod iz maticne knjige rodenih i vencanih (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Naknada2 EURPlata sa gotovinom

Forma nije pronadjena