REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Izvod iz maticne knjige umrlih

Cilj: Regulisanje pitanja pravnih naslednika

Opis: Gradanin se prijavljuje pri Direkciji za opštu upravu, odnosno pri Kancelariji za civilni status za dobijanje izvoda iz maticne knjige umrlih za clana porodice. Ukoliko su sva neophodna dokumenta ispravna, podnosiocu prijave se izdaje izvod iz maticne knjige umrlih za clana porodice u roku od 10-15 minuta. Za ovaj dokument nije potrebno uplatiti naknadu.

Pranvi osnov

  • Zakon br. 2004/26 o nasledstvu na Kosovu

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Adresa prebivališta
  • Datum podnošenja prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige umrlih (Originalna)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih lica (ili clana porodica ovlašcenog lica) koje traži izvod iz maticne knjige umrlih (Overena kopija)
  • Licna karta lica (ili clana porodica ovlašcenog lica) koje traži izvod iz maticne knjige umrlih (Overena kopija)
  • Izjava podnosioca prijave koje traži izvod iz maticne knjige umrlih o srodstvu, broju i redu naslednika preminulog lica (Originalna)
  • Posedovni list i drugi slicni dokazi (ugovori, tapije, testamenti itd.) o vlasništvu nekretnina preminulog (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena